NEW Logo DEFAULT
Persisch

Energie-Lexikon auf Persisch

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - §

A


Abgaben ⇔ عوارض

منظور از عوارض عمومی-قانونی مبالغی هستند که شهروندان مطبق قانون باید به دولت یا حکومت محلی پرداخت کنند. البته میان مالیات و عوارض (از قبیل هزینه، تعرفه، سود، عوارض خاص، جریمه های مالی یا نقدی) تفاوت وجود دارد. برای مثال: عوارض امتیاز انرژی


Abrechnungsjahr ⇔ سال مالی

به طور معمول هر مشتری سالی یکبار یک صورت حساب دریافت می کند. زمان میان دو صورت حساب به عنوان سال مالی در نظر گرفته می شود. مشتریان طی دوره های کوتاه مدت قبض خود را می پردازند که موجب کاهش یافتن صورتحساب سالانه می شود. از همین جهت از اصطلاح تصفیه حساب استفاده می کنند. زمان پرداخت این صورت حساب ها توسط تأمین کننده تعیین می شود.


Abschlag ⇔ پرداخت دوره ای

منظور از پرداخت دوره ای، پرداخت هزینه های تعریف شده به صورت منظم به تأمین کننده انرژی است. پرداخت دوره ای با توجه به قیمت های مشخص شده توسط تأمین کننده و میزان مصرف مشتری تعیین می شود. پرداخت های دوره ای به صورت ماهیانه، دو ماه یکبار، سه ماهه یا سالانه انجام می شود. تفاوت میان مبالغ پرداخت شده با مبلغ سالیانه تعیین شده محاسبه شده و از مبلغ قابل پرداخت نهایی کسر می شود. هم مشتری و هم تأمین کننده انرژی این حق را دارند که به صورت عادلانه تقاضای کاهش هزینه های سالانه از پیش تعیین شده را داشته باشند.


Abschlagsplan ⇔ برنامه ریزی برای کاهش هزینه

به منظور مشخص کردن مبلغی که باید از هزینه های سالانه کم شود، برنامه ریزی برای کاهش هزینه در نظر گرفته می شود که به هر مشتری اجازه می دهد تا متناسب با نیازش مبلغ کم شونده را محاسبه کند و مدل های مختلف پرداخت را نیز در اختیارش قرار بدهد.


AGB ⇔ ضوابط کاری عمومی

ضوابط کاری عمومی بندهای حقوقی که برای هزینه های استاندارد در نظر گرفته شده اند تا تمامی مسائل میان مشتری و تأمین کننده انرژی را به خوبی تایین کنند.


Arbeitspreis ⇔ تعرفه مشتری

تعرفه مشتری (که به آن قیمت برای مشتری هم اتلاق می شود) هزینه استفاده از یک کیلووات ساعت برق یا گاز را مشخص می کنند. تعرفه مشتری همواره با واحد سنت برای کیلووات ساعت بیان می شود و با اضافه شدن به تعرفه ثابت ماهیانه هزینه نهایی برق و گاز بدست می آید.


Außerordentliche Kündigung ⇔ انصراف در مواقع خاص

برای انصراف دادن در مواقع غیر عادی باید دلیل محکمی وجود داشته باشد. این کار در زمانی انجام می شود که با بررسی عینی نتوان یکی از طرف های قرارداد را به عنوان مقصر یا بدهکار شناخت. با توجه به قوانین حقوقی وضع شده تنها می توان دلایل معدودی را به عنوان دلیل خاصی برای انصراف در نظر گرفت.


AVBWasserV ⇔ قوانین مربوط به شرایط عمومی آب رسانی

قوانین مربوط به شرایط عمومی برای تأمین کردن آب در کنار مبحث مربوط به شرایط تکمیلی از این قوانین برای آب رسانی استفاده می شود.

B


Bargeldzähler ⇔ کنتور نقدی

کنتور نقدی نوع خاصی از کنتور برق است. از این نوع کنتور به عنوان کنتور پیش پرداخت هم یاد می شود که مجهز به چیپ ست های الکترونیکی است. تأمین کنندگان برق می توانند از مشتریان خود بخواهند تا از این نوع کنتورها استفاده کنند تا بدهی های سنگین برایشان ایجاد نشود. در این نوع کنتورها تنها میزان برقی که هزینه آن پرداخت شده باشد، در اختیار مشتری قرار می گیرد.


Bestabrechnung ⇔ محاسبه بهترین تعرفه

مصرف مشتری به صورت خودکار مطابق با تعرفه ای محاسبه می شود که برایش از همه بهتر است. در این حالت مشتری می تواند با صرفه جویی در مصرف انرژي و در نهایت کاستن از احتراق گاز طبیعی در هزینه های خود صرف جویی کند.


Betriebszustand, Betriebskubikmeter ⇔ وضعیت آماده مصرف, متر مکعب مصرف

گاز طبیعی به در وضعیت به اصطلاح آماده مصرف به مشتری ارائه می شود و کنتور به کمک واحد متر مکعب مصرف آن را محاسبه می کند. اما ویژگی گاز ارائه شده به شرایط جغرافیایی، محل تأمین کننده، فشار هوا و دما بستگی دارد. بنابراین برای لحاظ کردن این عوامل در صورت حساب، محاسبات بر مبنای استانداردهای گاز طبیعی انجام می شود. برای اینکار ویژگی های گاز ارائه شده با ویژگی های استاندارد گاز طبیعی مقایسه شده و بر مبنای آن محاسبه می شود. برای انجام محاسبات از واحد مبدل استفاده می شود که در حین محاسبه همواره ثابت می ماند. این واحد توسط تأمین کننده تعیین می شود و به عواملی همانند متوسط ارتفاع شبکه گاز رسانی، دما و فشار گاز در کنتور وابسته است.


BIC ⇔ شناسه بانکی

شناسه بانکی توسط سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) مشخص می شود که به یک شماره حساب بانکی ثابتی دلالت می کند. از آنجایی که شناسه بانکی توسط سوئیفت مشخص می شود، آن را با نام کد سوئیفت هم می شناسند.


Bonitätsauskunft ⇔ وضعیت اعتبار

بررسی کردن اعتبار یکی از طرف های قرارداد قبل از انعقاد قرارداد. در صورت منفی بودن وضعیت اعتبار مشتری، تأمین کننده می تواند از امضا کردن قرارداد خودداری کند.


Brennwert ⇔ انرژی حاصل از احتراق گاز

انرژی حاصل از احتراق گاز نشان دهنده میزان انرژی آزاد شده در اثر سوختن گاز است. به عبارت دیگر: این مقدار نشان می دهد چه میزان انرژی در گاز طبیعی نهفته است. به کمک واحد مبدل، مشتری تنها پول گازی را می دهد که در ازای آن واقعا حرارتی را دریافت کرده است و دیگر وِیژگی گاز در آن نقشی ندارد.


Bundesnetzagentur (BNetzA) ⇔ آژانس ملی شبکه (BNetzA)

این سازمان متولی رقابت در پنج بازار انرژی برق، گاز، مخابرات، پست و راه آهن است. این سازمان در زمینه برق و گاز وظیفه نظارت، صدور مجوز تعرفه ها و تداخل نداشتن فعالیت های تامی کنندگان را بر عهده دارد. مشتری ها می توانند در صورت لزوم شکایت خود را نزد این سازمان مطرح کنند.

C


Chipkartenzähler ⇔ کنتورهای مجهز به چیپ ست

مراجعه شود به مبحث کنتورهای نقدی.


Contracting ⇔ پیمانکاری

مشتری می تواند علاوه بر تقاضای تأمین مرسوم گاز و برق، قراردادهایی را نیز در خصوص تأمین گرما و نور نیز با تأمین کننده منعقد کند. هزینه های ثابت این خدمات شامل هزینه هایی از قبیل مخزن های گاز نیز می شوند. در مدل پیمانکاری، پیمانکار طراحی، ساخت و راه اندازی تأسیسات را نیز به عهده می گیرد و کنار آن بسته های مشاوره و تضمین را در اختیار مشتری قرار می دهد و برای اینکار هم از جدیدترین فن آوری ها استفاده می کند. مشتری در ازای ارائه این خدمات اجازه می دهد تا تعرفه ای بر روی هزینه های جاری اضافه شود که مبلغ آنم به پیمانکار می رسد.

D


Dauerdurchfluss ⇔ جریان همیشگی آب

شیوه مرسوم به QN که در کنتور آب از آن برای محاسبه میزان مصرف استفاده می شد، توسط Q3 جایگزین شده است و هم اکنون بر روی کنتورهای آب قابل مشاهده است. هر دو روش در مبحث مربوط به تصفیه حساب قید شده اند.


Drehstrom ⇔ برق سه فاز

برق سه فاز که به طور عامیانه به آن برق فشار قوی هم گفته می شود، دارای سه جریان یکسان است که هرکدام از فازها 120 درجه باهم اختلاف دارند. این نوع برق در مقایسه با برق متناوب از جریان بیشتری برخوردار است که برای ماشین آلات بزرگ همانند اجاق های برقی صنعتی و موثرهای برق قابل استفاده است.

E


EEG-Umlage ⇔ قانون انرژی های تجدیدپذیر

با قوانین مربوط به انرژی های تجدیدپذیر تولید برق به شیوه های تجدیدپذیر مورد حمایت قرار می گیرند. فشارهایی که از قانون انرژی های تجدیدپذیر بوجود می آیند، همگی در نهایت به مصرف کننده وارد می شوند. با این کار بودجه لازم برای تولید برق به کمک شیوه های تجدیدپذیر تضمین می شود، حتی اگر تاکنون از قیمت های قابل رقابتی برخوردار نیست.


Einzählermessung ⇔ اندازه گیری تکی

در تأسیسات گرمایشی بین اندازه گیری تکی و اندازه گیری دوگانه تفاوت هایی در نظر گرفته می شوند: معمولا برای اندازه گیری میزان مصرف برق در تأسیسات گرمایشی از روش خاصی استفاده می کنند که نیازمند به یک کنتور مخصوص است (اندازه گیری دوگانه) گاهی از مواقع تمام مصرف برق یک خانوار که شامل برق لازم برای گرمایش هم می شود، توسط کنتوری که دارای دو تعرفه جداگانه است، اندازه گیری می شود (اندازه گیری تکی). در ساعت های مجاز تأسیسات گرمایشی، مصرف برق خانوار در شیوه اندازه گیری تکی با کنتور NT محاسبه می شود، زیرا هیچ روش اندازه گیری دیگری برای این کار در دسترس نیست. در این وضعیت نباید برای محاسبه مصرف برق خانوار از تعرفه ارزان تر استفاده کرد. در اینجا یک اصلاحی انجام می شود که طی آن مصرف NT (گرمایشی) تبدیل به مصرف HT (خانوار) می شود. اما از آنجایی که نمی توان در تمامی موارد این تبدیل را دقیق انجام داد، از یک میانه آماری بهره می گیرند. این مقدار برای تجهیزات گرمایشی که در روزکار می کنند 25% و برای آنهایی که تنها در شب فعال هستند 15% مصرف خانوار است. اما مقدار نهایی میزان مصرف (خانوار+ گرمایشی) علارقم تبدیل، ثابت باقی می ماند.


Elektro-Speicherheizung ⇔ تجهیزات گرمایشی برقی

به تجهیزات گرمایشی برقی عنوان تجهیزات گرمایشی شب کار یا اجاق های ذخیره کننده گرما نیز اتلاق می شود. تجهیزات گرمایشی شما در هنگام شب بهوسیله برق گرم می شوند. این کار سبب میشود تا از برق با تعرفه ارزانتری استفاده کنید.


Energieausweis ⇔ شناسه انرژی

شناسه انرژی سندی است که وضعیت یک ساختمان را به لحاظ مصرف انرژی مشخص میکند. مالکان خانه باید در هنگام اجاره دادن یا فروش ملک خود میزان نیاز خود را به انرژی مشخص کنند. حتی هنگام آگهی کردن خانه باید شناسه انرژی ملک قیدشده باشد. اگر فردی بهطورجدی قصد اجاره کردن یا خرید خانه را داشته باشد، باید حداکثر هنگام بازدید از خانه، شناسه انرژی ملک به وی نشان داده شود.


Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) ⇔ قانون مربوط به تأمین انرژی (EDL-G)

در حقیقت قانون مربوط به تأمین انرژی اجرای قوانین وضعشده در اتحادیه اروپا است که بهصورت ملی اجرا میشود. هدف از اجرای این قانون دست یافتن به چهارچوبی است که بهینهسازی مصرف انرژی را تسهیل میبخشد. مهمترین هدف در نظر گرفتهشده از اجرای این قانون این است که تا سال 2020 بهینهسازی مصرف اتحادیه اروپا 20% افزایش پیدا کند. از طرفی هم این کار زمینهساز بهینهسازیهای بیشتری برای آینده میشود.


Energieeffizienz ⇔ بهینهسازی مصرف انرژي

بهینهسازی مصرف انرژي نشاندهنده میزان مصرف انرژی مثلاً یک وسیله برقی منزل یا خود یک ساختمان است که با یک معیار ثابت نشان داده میشود. دستهبندی میزان بهینه بودن مصرف انرژی (حروف A+++ تا G) مشخص میکنند که در مقایسه با دیگران تا چه میزان انرژی مصرف میشود و اطلاعت شفافی را در اختیار مصرفکننده میگذارد.


Energiesteuer ⇔ مالیات انرژی

مالیات انرژی ازجمله مالیاتهایی است که از مصرفکننده اخذ میشود. قانون مالیات انرژی تعیینکننده قوانین مربوط به نفت، گاز و برق است.


Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ⇔ قانون اقتصاد انرژی

مطابق ماده 1 قانون اقتصاد انرژی، یکی از اهداف این قانون تأمین عموم شهروندان با برق و گاز «نسبتاً ایمن، قیمت مناسب، مطابق نیاز مصرفکننده، کارآمد و حفظکننده محیط زیست» است. ازجمله اهداف دیگر این قانون «ایجاد یک رقابت مؤثر و بدون تقلب» و همچنین «راهاندازی و نگهداری شبکههای تأمین انرژی» است.


Entgelt für Ablesung ⇔ تعرفه بررسی کنتور

تعرفه بررسی کنتور به تأمینکننده انرژی کمک میکند تا بتواند هزینههای مربوط به بررسی کنتور را تأمین کند. اگر به صورت استاندارد کنتور ها بررسی شوند، این تعرفه سالی یکبار محاسبه می شود.


Entgelt für Abrechnung ⇔ تعرفه انجام محاسبات

تعرفه انجام محاسبات برای کارهایی از قبیل تنظیم درست و هماهنگ کنترل کنتورها و در مواقعی برای تعریف معیار کمکی جدیدی اخذ میشود.


Entgelt für Messstellenbetrieb ⇔ تعرفه تجهیزات کنترلکننده

تعرفه تجهیزات کنترلکننده شامل هزینههای استفاده، تعمیر و نگهداری تجهیزات اندازهگیری میشود.


Entgelt für Messung ⇔ تعرفه انجام کنترل

تعرفه انجام کنترل برای انجام دادن بررسی های، دریافت داده های مصرف انرژی و انجام آمادگی های لازم در نظر گرفته شده است.


Erdgasqualität ⇔ کیفیت گاز طبیعی

در آلمان دو نوع کیفیت کلی برای گاز طبیعی تعریفشده است: L-Gas (low) و H-Gas (high) هرکدام از این دو گروه دارای ماهیت متفاوت و ترکیبات شیمیایی مخصوص به خود هستند. انرژي حاصل از سوختن گازها به صورت کیلو وات ساعت بر متر مکعب (kWh/m³) تعریف می شود (H-Gas در حدود 11 kWh/m³ و L-Gas در حدود 10 kWh/m³).


Erdgassteuer ⇔ مالیات گاز طبیعی

مالیات گاز طبیعی ازجمله مالیاتهایی محسوب میشود که از مصرفکننده اخذ میشود و در مبحث مربوط به مالیات انرژی تعریفشده است. درست همانند مالیات برق به ازای هر کیلووات ساعت انرژی مصرفشده، این مالیت محاسبه میشود که در حال حاضر مبلغ آن برابر است با 0.55 سنت به ازای kWh (برای استفاده گرمایشی). هدف از اجرای مالیات گاز طبیعی، حمایت کردن از فنآوریهایی است که مصرف انرژی را بهینه کرده و به حفظ محیط زیست نیز کمک میکنند.


Ergänzende Bedingungen ⇔ شرایط تکمیلی

تأمینکنندگان انرژی در مبحث مربوط به «شرایط تکمیلی برای تأمین انرژی» به جزییات بیشتر در خصوص کنترل کنتور، انجام محاسبات، شیوههای مختلف پرداخت، صورتحساب و تأمین مجدد انرژی میپردازند.


Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ⇔ قانون مربوط به انرژیهای تجدید پذیر (EEG)

منظور از انرژی های تجدیدپذیر انرژی هایی هستند که به طور نامحدود در دسترس هستند و یا به نسبت بسیار سریع مجدد تولید می شوند. انرژی های تجدیدپذیر علاوه بر بازدهی بالا، ستون اصلی سیاستگذاری انرژی را در عصر تغییرات انرژی تشکیل می دهند. انرژی حاصل از جریان آب، باد، تابش خورشید، حرارت طبیعی زمین و مواد خام تجدید پذیر از جمله این نوع انرژی ها هستند. در آلمان قانون مربوط به انرژی ها تجدیدپذیر از این مسئله حمایت می کند. مطابق قانون انرژی های تجدیدپذیر هزینه های لازم برای اینکار توسط مصرف کننده پرداخت می شود.


Ersatzversorgung ⇔ تأمین کمکی

اگر نیاز انرژی مصرف کننده در قالب هیچ خدمات رسانی گنجانده نشود و نتوان آن را به هیچ طریقی تأمین کرد، آنگاه تأمین کننده اصلی انرژی در ماجرا دخیل می شود. این شیوه تأمین انرژی را با نام تأمین کمکی می شناسند. این روش به عنوان شیوه اضطراری شناحته شده است که در مواقعی هم که تأمین کننده ای اعلام برشکستگی کند یا تأمین انرژی به خوبی انجام نشود، بلافاصله از این روش استفاده می شود. رجوع شود: تأمین حداقلی


Exploration ⇔ اکتشاف

در علم معدن و زمین شناسی به شناسایی مواد زیر زمینی اکتشاف گفته می شود. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و آب به عنوان مواد زیر زمینی تلقی می شوند.

F


Fossile Energieträger ⇔ انرژی های فسیلی

انرژی های فسیلی در اثر احتراق بدست می آیند. از منظر زیست شناسی مواد حاوی این نوع انرژی در اثر مرگ گیاهان و حیوانات و سرانجام تجزیه شدنشان بدست آمده اند. زغال سنگ قهوه ای، زغال سنگ بتمنس، ذغال سنگ نارس، گاز طبیعی و نفت نیز از جمله این مواد هستند. میزان انرژی حاصل شده از سوختن این مواد به میزان کربن درونشان بستگی دارد. هنگام احتراق این مواد با اکسیژن، انرژی در قالب گرما و دی اکسید کربن آزاد می شود.


Freigabestunden ⇔ ساعت های مجاز

در ساعت های مجاز انرژی الکتریکی لازم برای تجهیزات گرمایشی آماده می شود. ساعت های مجاز در شب به 9 ساعت هم می رسند. برای تجهیزاتی که در روز هم باید فعالیت داشته باشند، 2 ساعت در روز به عنوان ساعت مجاز به زمان شب اضافه می شود. چگونگی توزیع ساعت های مجاز توسط تأمین کننده محلی و با توجه به نیاز تعیین می شود. رجوع شود: مبحث شوفاژهای برقی

G


Gläubiger-Identifikationsnummer ⇔ شناسه بستانکار

شناسه بستانکار شماره ای است که به شماره حساب مشخصی وابسته نیست و در انحصار فرد بستانکار است. این شناسه توسط سیستم یکپارچه اروپایی پرداخت تعریف شده است و تحت حمایت قانونی سیستم یکپارچه اروپایی پرداخت قرار دارد. تمامی برداشت هایی که به طور دایمی و خودکار از حساب انجام می شوند، دارای شناسه بستانکار هستند.


Grundpreis ⇔ قیمت پایه

قیمت پایه به همراه قیمت کار شده قیمت نهایی انرژی را مشخص می کنند. با این کار هزینه هایی که برای تأمین کننده ایجاد می شوند و وابسته به نوع مصرف نیستند، به مصرف کننده تحمیل می شوند. قیمت پایه به صورت سالانه و یا به صورت ماهانه تعریف می شود.


Grundversorgung ⇔ تأمین حداقل انرژی

برای اینکه تمامی خانوارها بدون در نظر گرفتن موقعیتشان بتوانند با گاز یا برق تأمین شوند، باید یک شرکت انرژی محلی به عنوان متولی این کار عمل کند. هدف نهایی این است که برق و یا گاز را با قیمت مناسبی به همه خانوارها ارائه کنند. تا زمانی که یک مشتری بعد از سکونت گزیدن برق یا گاز استفاده کند و از طرفی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند، تمامی محاسبات بر مبنای تعرفه های حداقل خدمات رسانی خواهد بود. قوانین مربوط به تأمین حداقل انرژی در قانون تأمین حداقل انرژی برق (StromGVV) و قانون تأمین حداقل انرژی گاز (GasGVV) در نظر گرفته شده اند.


Grüner Stromlabel (GSL) ⇔ برچسب سبز رنگ برق

برچسب سبز رنگ برق اسم اتحادیه است که برق و گاز تولید شده به شیوه هایی که حافظ محیط زیست هستند را با گواهی نامه خود مشخص می کند. هدف از انجام این کار این است که محصولاتی که به شیوه مناسب محیط زیست تولید شده اند را بهتر به عموم معرفی کند و از آن ها حمایت کند. برچسب سبز رنگ برق و گاز تنها نشان هایی در آلمان هستند که توسط اتحادیه های حامی محیط زیست به رسمیت شناخته شده اند.


Guthaben ⇔ اعتبار

برای محاسبه قیمت نهایی مبالغی که از قبل پرداخت شده اند هممحاسبه می شوند تا میزان مصرف برق واقعی بدست آید. اگر مشتری بیشتر از مصرف خود مبالغی را پرداخت کرده باشد، برایش یک اعتبار در نظر گرفته می شود. در این حالت وی از تأمین کننده اضافه پرداختش را پس می گیرد. اما اگر کمتر از مصرفش پول پرداخته باشد، ترازش منفی می شود و باید مابقی هزینه مصرف را پرداخت کند.


Gutschrift ⇔ تراز مثبت

از آنجایی که مشتری در فواصل زمانی کوتاه و منظم هزینه های مصرف خود را پرداخت می کند، ممکن است که پس از رسیدن به سال مالی متوجه شود که بیش از اندازه پرداخت کرده است. از جمله دلایلی را که می توان برای کاهش یافتن مصرف برشمرد، سفر طولانی مدت یا استفاده از دستگاه های کم مصرف است. در این حالت تراز مالی مشتری مثبت می شود که مبلغ آن در صورت حساب های آتی از هزینه های قابل پرداخت کاسته می شود. به عبارتی این مبلغ از قبض بعدی کم می شود.

H


H-Gas ⇔ گاز با کیفیت

مراجعه شود به: کیفیت گاز


HT ⇔ تعرفه گران

HT اختصار تعرفه گران تر است که در کنتورهایی که دارای تعرفه دوبل هستند کاربرد دارد. مصرفی که مطابق تعرف گران توسط کنتور دارای دو تعرفه بدست آمده از تعرفه کار شده پیروی می کند. این تعرفه برای محاسبه مصرف هایی است که در ساعت های غیر مجاز برای تأمین گرما استفاده شده اند. رجوع شود: اندازه گیری تکی، اندازه گیری دوگانه


Hausanschluss ⇔ متصل کردن خانوارها به شبکه

انشعاب خانگی به صورت نقطۀ اتصال بین شرکت تأمینکننده و تأسیسات خانگی تعریف می شود.


Haushaltskunde ⇔ مشتری خانگی (مصرف کننده نهایی انرژی)

§بر طبق بند 3 شماره 222 قانون اقتصاد انرژی، مشتری های خانگی، مصرف کنندگان نهایی می باشند که انرژی را به طور عمده برای مصرف در امور خانگی و یا برای اهداف حرفه ای، کشاورزی و به عبارتی اهداف تجاری خریداری می کنند. در آخرین مورد ذکر شده (مشتریان تجاری) مصرف کنندگان نهایی اما تنها زمانی جز مشتریان خانگی به حساب می آیند که مصرف سالانه آنها 10.000 کیلووات بیشتر نباشد.

I


IBAN ⇔ IBAN

به انگلیسی شماره حساب بانکی بین المللی، به آلمانی، شماره حساب بین المللی، یک شناسه استاندارد بین المللی برای شماره حساب های بانکی است. در آلمان کافی است برای پرداخت در منطقه واحد یورو شماره حساب بانکی بین المللی ذکر شود


Informationsabrechnung ⇔ صورتحساب اطلاع رسانی

بسیاری از تامین کنندگان انرژی به مشتریان خود یک صورتحساب اطلاع رسانی صرف ارائه می دهند با یک صورتحساب اطلاع رسانی مشتری می تواند در طی سال متوجه شود که آیا برای مثال پرداخت های انجام شده وی تا کنون با هزینه های مصرف واقعی منطبق است و اینکه آیا وی احیانا انتظار اعتبار و یا پرداخت اضافی را باید داشته باشد یا خیر. برای صورتحساب اطلاع رسانی باید وی، اخرین وضعیت فعلی کنتور را ارائه دهد.

J


Jahresabrechnung ⇔ صورتحساب سالانه

در انتهای سال مالی هر مصرف کننده یک صورتحساب سالانه برای میزان مصرف انرژی و آب دریافت می کند. یک سال مالی متمایز از سال تقویمی است. در محاسبه سالانه پرداخت های انجام شده (کسورات) با میزان مصرف واقعی و بهای آن تطبیق داده می شود. در صورتی که مغایرت وجود داشته باشد، از اعتبار پرداخت می شود و یا با پرداخت بعدی محاسبه می شود. همچنین در صورت تعدد مصرف کنندگان، موعد پرداخت مطالبات سر می رسد. به طور معمول مشتری با صورتحساب سالانه یک برنامه پرداخت جدید برای سال مالی جدید دریافت می کند.


Jahresverbrauch ⇔ مصرف سالانه

مصرف سالانه میزان مصرف انرژی است که توسط دستگاه های در طی بازه زمانی مشخص شده –در این مورد در طی یک سال- استفاده می شود. اینقیمت کاری برای مصرف سالانه برق، گازطبیعی و یا گرما به سنت برای هر کیلووات ساعت است و مبنای محاسبه سالانه است.

K


Kilowattstunde (kWh) ⇔ کیووات ساعت

کیلووات ساعت واحد معیار برای انرژی است. یک کیلووات ساعت، انرژی است که یک دستگاه با بازدهی یک کیلووات در یک ساعت مصرف می کند و یا تولید می کند. در این واحد بیش از همه برق، گاز و همچنین هزینه های گرمایشی محاسبه می شود.


Konzessionsabgabe ⇔ اعطای امتیاز

حق الزحمه ای که یک شرکت تامین کننده برای استفاده خیابان ها و معابر در حدود یک منطقه برای کابل کشی باید پرداخت کند. در واقع اعطای امتیاز به عنوان مالیات شهرداری بر منابع انرژی مربوط به کابل کشی عمل می کند


Kraft-Wärme-Kopplung ⇔ تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارت

در فرایند تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارت در یک نیروگاه همزمان انرژی الکتریکی و گرما حاصل می شود. انرژی مکانیکی تولید شده اولیه بلافاصله به انرژِی الکتریکی تبدیل می شود. حرارت قابل استفاده برای اهداف گرمایشی(حرارت دور و نزدیک) و یا فرایندهای تولیدی استفاده می شود.


Kündigungsfrist ⇔ مهلت فسخ

مهلت فسخ بازه زمانی میان اطلاع رسانی فسخ و ختم فرارداد ناشی ازان است. این مهلت امکان می دهد تا شرکای قرارداد خود را با اتمام قرارداد تطبیق داده و در صورت احتمال به دنبال شرکای قرارداد دیگری باشند. درمورد قراردادهای تحویل انرژی می تواند مهلت فسخ متفاوت باشد.


KWKG-Umlage ⇔ اضافه پرداخت مربوط به تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارت

با این اضافه پرداخت تولید صرفه جویانه همزمان برق و گرما به طور قانونی تشویق است. بار مالی ناشی ازز قانون تولید همزمان برق و گرما در سراسر ایالت به مصرف کننده نهایی انتقال داده می شود. رجوع شود: تولید همزمان برق و گرما

L


L-Gas ⇔ گاز با کالری پائین

رجوع شود: کیفیت گاز طبیعی


Lastschrift ⇔ بدهی

بدهی به طور موثری جریان معکوس واریز است. دریافت کننده وجه در اینجا به بانکش (1. بانک مبدا)، سفارش می دهد از حساب نهاد موظف به پرداخت در نزد بانکش (بانک عامل) یک مبلغ مشخص را کسر کند. در آلمان برداشت مستقیم وجه در منطقه واحد یورو در سراسر آن متداول است.


Leistungsempfänger ⇔ دریافت کننده خدمات

دریافت کننده خدمات فرد و یا سازمانی است که خدماتی مانند برق، گاز، گرما، و یا آب را از یک تامین کننده انرژی دریافت می کند.


Lieferantenwechsel ⇔ تعویض تامین کننده

در هنگام تعویض تامین کننده مشتری نهایی، دو تامین کننده انرژی را با هم جابجا می کند. در آلمان نماینده آژانس فدرال، یک فرایند کاری و فرمت داده ای واحد را تصویب کرده است.


Lieferbeginn ⇔ آغاز تحویل

آغاز تحویل در قراردادهای تامین انرژی، شروع واردات انرژی به یک نقطه استخراج را تشریح می کند


Lieferstelle ⇔ مکان تامین

مکان تحویل، مکانی است که در ان انرژی و یا آب خریداری می شود. همچنین گهگاه به عنوان مکان مصرف نیز بیان می شود.

M


Mahn- und Inkassokosten ⇔ هزینه های اخطار و حسابرسی

هزینه های اخطار و حسابرسی زمانی موعد ان میرسید که یک مشتری وظایف پرداختی خود را طبق قرارداد انجام ندهد. در ابتدا، مشتری یک اخطاریه به همراه هزینه اخطار برروی مبلغ معوقه دریافت می کند. میزان هزینه های اخطار و حسابرسی را تامین کننده انرژِی به طور معمول در شرایط تکمیلی خود تعیین می کند.


Mandatsreferenz ⇔ مرجع وکالت

مرجع وکالت، شناسه ارائه شده وکالت توسط پرداخت کننده است که در ارتباط با شماره شناسایی طلبکار هویت منحصربفرد ان را ممکن می شود. مرجع وکالت و شماره بستانکاری را باید در هنگام هر پرداخت بدهی ارائه داد.


Maschinelle Schätzung ⇔ تخمین ماشینی

در صورتی که کنتور آب و یا برق را نتوان خواند در ان صورت تخمین میزان مصرف مجاز است. همچنین در صورتی که تعرفه ها تغییر کنند، نوسانات میزان مصرف فصلی نیز باید متناسب در نظر گرفته شود .


Mess- und Abrechnungspreis ⇔ قیمت محاسبه و سنجش

دستگاه اندازه گیری به طور کلی اموال اپراتور شبکه محلی محسوب می شو د. قیمت محاسبه و سنجش، دستمزد برای آماده سازی دستگاه اندازه گیری و همچنین ثبت، پردازش و انتقال داده های مصرف است و با حق الزحمه استفاده از شبکه مصرف منتشر می شود.. به طور معمول، امروزه حق الزجمه اندازه گیری و محاسبه ازهم تفکیک می شود.


Mindestvertragslaufzeit ⇔ کمترین مدت زمان قرارداد

کمترین مدت زمان قرارداد مدتی است که یک قرارداد معتبر است قبل از انکه بتوان ان را فسخ کرد. فسخ زودهنگام زمانی میسر است اما ابتدا با انفضای حداقل زمان قرارداد موثر می شود.

N


Nennspannung ⇔ ولتاژ اسمی

در اروپا میزان اسمی تغییر ولتاژ شبکه 230 (مصارف خانگی) به عبارتی 400 ولت (برق سه فاز در حالت) عادی است. مغایرت جزئی همواره ممکن است و توسط اکثر دستگاه ها بدون مشکل قابل تحمل است.


Netzbetreiber ⇔ اپراتور شبکه

یک اپراتور شبکه (اپراتور ِ شبکه انتقالی و توزیعی) برای راه اندازی مطمئن و مجاز شبکه مربوطه در یک منطقه مشخص و برای ارتباط با سایر شبکه ها مسئول است. اپراتور یک شبکه انتقالی علاوه بر این انتقال در حین شبکه را با در نظر گرفتن میزان تبادل با سایر شبکه های انتقالی را تنظیم می کند. این امر در راستای آماده سازی عملکرد سیستمی ضروری است و قابلیت اطمینان به منبع را تضمین می کند.


Netzbetreiber-Nr. ⇔ شماره اپراتور شبکه

برای انکه پردازش اتوماتیک تغییر تامین کننده را بتوان تضمین کرد، در هنگام تبادل الکتریکی داده ها، شماره منحصربفرد اپراتور شبکه در نظر گرفته می شود. این شماره برروی هر صورتحساب گاز و یا برق دیده می شود.


Netzfrequenz ⇔ فرکانس شبکه

با فرکانس شبکه در یک شبکه برق، میزان فرکانس ولتاژ تبدیلی تامین انرژِی الکتریکی توضیح داده می شود. فرکانس شبکه، در یک شبکه تامین برق، یکسان است و به استنثا مغایرت های فنی جزئی از میزان اسمی، به طور ثابت و مداوم است. فرکانس شبکه به صورت هرتز بیان می شود.


Netznutzungsentgelt ⇔ میزان استفاده از شبکه

هر مشتری به شبکه انرژی محلی متصل است. برای استفاده از این شبکه یک هزینه باید پرداخت شود. در قیمت های محاسبه شده برای مشتریان خانگی، میزان استفاده شبکه قبلا محاسبه شده است بر اساس ضوابط قانون، هزینه میزان استفاده از شبکه محاسبه و باید بر اساس ضوابط قانون اقتصاد انرژی در اینترنت منتشر گردد. اینها به طور یکسان برای مشتریان مختلف در طی یک حوزه شبکه ای می باشند و توسط نهاد کنترل کننده مربوطه مجاز می باشند.


Niederdruck ⇔ فشار پائینی

گاز طبیعی در هنگام انتقال از تولید کننده به مصرف کندنه نهایی با فشار بالا در لوله ها و به عبارتی خط انتقال راه دور تزریق می شود. از انجا که فشار گاز در مسافت های زیاد کم می شود، سه مرحله فشار در گاز طبیعی متمایز می شود: فشار پائین زیر 100 میلی بار، فشار متوسط (مابین 100میلی بار تا 1 بار)، فشار بالا. (بیشتر از 100 بار)


Niederspannungsnetz ⇔ شبکه ولتاژ پائین

منظور از ولتاژ پائین، ولتاز تبدیلی تا میزان 1000 ولت است. ولتاژ های الکتریکی بالا در محدوده ولتاژ متوسط، ولتاژ بالا و ولتاژ حداکثری تقسیم بندی می شوند. بخش اعظم مصارف خانگی در شبکه ولتاژ پائین تامین می شود.


NT ⇔ تعرفه حداقلی

منظور از NT عبارت است از حداقل تعرفه در هنگام استفاده از کنتورهای دارای تعرفه دوبل است. میزان مصرف حداقل تعرفه اندازه گیری شده در کنتور تعرفه پائین با قیمت تعرفه پائین محاسبه شده و معادل بازه زمانی ساعت آزاد برای برق حرارتی است. رجوع شود: دستگاه یک کنتور، دستگاه دو کنتور


Nutzenergie ⇔ انرژی مصرفی

منظور از انرژی مصرفی حداقل انرژیای است که توسط مصرف کننده نهایی به طور مستقیم مورد نیاز است. برای مثال می تواند گرمای مورد نیاز برای حرارت و یا سرمای مورد نیاز برای تهویه یک ساختمان و یا میزان انرژی عملیاتی مکانیکی و یا نور برای روشنایی باشد.

O


Offshore-Haftungsumlage ⇔ هزینه های قابل سرشکن مسئولیت برون مرزی

با هزینه های قابل سرشکن مسئولیت برون مرزی بر اساس بند 17 قانون اقتصاد انرژی میزان ریسک اتصال محوطه های بادی برون مرزی به شبکه برق تضمین می شود. بار مالی مسئولیت های برون مرزی در سراسر ایالت به مصرف کننده انتقال داده می شود.


Ok-power ⇔ دکمه ok

برچسب انرژی ok عرضه برق سبز توسط تامین کنندگان مختلف را تصدیق می کند. حامل برچسب، سازمان ثبت شده غیر انتفاعی Energie vision است که هدف ترویج اقتصاد انرژی در راستای حمایت از محیط زیست و مصرف کننده و بیش از همه دستیابی به گسترش تولید انرژی های تجدید پذیر را دنبال می کند.

P


Preisgarantie ⇔ تضمین قیمت

سازمان های تامین کننده انرژی قراردادهای تامین با تضمین قیمتی برای بازه های زمانی مشخص ارائه می دهند. تضمین های قیمت را می توان در بخش های مختلف قیمتی ترسیم کرد برای مثال دستمزد شبکه، سهم انرژی و یا قیمت کلی

Q

R


Rechnungsanschrift ⇔ آدرس صورتحساب

آدرس دریافت کننده صورتحساب این آدرس در صورتی که دریافت کننده صورتحساب آنجا ساکن نباشد با ادرس مکان تحویل می تواند مغایر باشد.


Rechnungsnummer ⇔ شماره صورتحساب

هر صورتحساب دارای یک شماره صورتحساب منحصربفرد است. از این رو میتوان هر صورتحساب را به مشتری صحیح اختصاص داد.


Rundsteuertechnik ⇔ تکنیک مالیات

تکنیک مالیات برای هدایت از راه دور میزان مصرف برق توسط سازمان های تامین انرژِی برای تبدیل به برق تعرفه پائین مورد استفاده قرار می گیرد. برای مسیر انتقالی به طور معمول شبکه تامین برق موجود استفاده می شود

S


Schlichtungsstelle Energie e. V. ⇔ نهاد مصالحه و داوری انرژِی (ثبت شده)

نهاد مصالحه و داوری انرژِی (ثبت شده)، یک نهاد مستقل وبی طرف برای مصالحه دعوی میان مصرف کنندگان و سازمان های تامین انرژی است. این سازمان به طور مشترک توسط انجمن فدرال مرکزی مصرف کنندگان و انجمن های اقتصاد انرژی ثبت شده است. رویه مصالح برای مصرف کنندگان خصوصی بدون هزینه است.


Schlichtungsverfahren ⇔ رویه مصالحه

تامین کننده انرژی موظف است در رویه مصالحه و سازش شرکت نماید. به مصرف کنندگان باید در خصوص امکان مصالحه اطلاع رسانی شود در صورتی که شکایت های آنها رد می شو د. شرایط اجرای یک رویه مصالحه این است که مصرف کننده بدون کسب موفقیت به ان سازمان مراجعه کرده باشد. هدف مصالحه همواره رفع دعوی خارج از رویه دادگاهی و دوستانه است.


Schlussrechnung ⇔ صورتحساب نهایی

به محض آنکه تامین انرژی خاتمه یابد برای مثال به دلیل جابجایی و یا تغییر تامین کننده، در انصورت تامین کننده انرژی برای مشتریان یک صورتحساب نهایی را صادر می کند. مهم است که کنتور دستگاه از روز تحویل (استخراج) دریافت شود. همانند صورتحساب سالانه ، در صورتحساب نهایی نیز پرداخت های انجام شده (کسورات) با میزان و قیمت مصرف واقعی تطبیق داده میشود.


SEPA-Lastschrifteinzug ⇔ پرداخت بدهی درمنطقه واحد یورو

با اعطا وکالت در منطقه واحدیورو، تامین کننده انرژِی مجاز است مبلغ های سررسید ر ا از شماره حساب مشتری کسر کند. با مبلغ پایه -بدهی را می توان در طی هشت هفته بعد از بارگذاری حساب می توان مخالفت نمود به طوری که مبلغ دوباره به حساب بستانکار واریز می شود. در صورت پرداخت غیر مجاز، پرداخت کننده می تواند در طی 13 ماه بعد از بارگذاری، بازپرداخت مبلغ بدهی را درخواست کند. بر اساس مقررات پرداخت بدهی پایه درمنطقه واحد یورور، باید مهلت های مشخصی رعایت شوند.


Sofortbonus ⇔ مزایای فوری

مزایای فوری یک مبلغ مشخصی است که مشتریان بعد از تغییر موفقیت آمیز تامین کننده از تامین کننده جدیدشان دریافت می کنند. به طور معمول، مبلغ فوراً بعد از شروع تحویل به حساب مشتری پرداخت می شود.


Standardlastprofil ⇔ پروفایل استاندارد میزان بار

«پروفایل میزان بار» یک مصرف کننده برای مثال برای انرژی الکتریکی و یا گاز طبیعی، نشان دهنده روند زمانی خدمات دریافت شده است. از آنجا که برای تنها برخی مشتریان میزان عملکرد سنجیده می شود، متوازن سازی میزان انرژی از طریق پروفایل «میزان بار استاندارد» صورت میگیرد. برای انواع مصرف کنندگان مختلف توسط اپراتور شبکه بیان می شو د.


Stromkennzeichnung ⇔ شناسه برق

شناسه برق برای حمایت از مصرف بهینه اجرا می شود. در این خصوص بر اساس بند 42 قانون اقتصاد انرژی و بند 54 قانون انرژی های تجدید پذیر اطلاعات جزئی در خصوص تحویل انرژی بیان شده است. شناسه حاوی اطلاعات مربوط به آمیخته برق ، مبدا حامل انرژِی و همچنین تاثیرات محیط زیستی است. شناسه برق باید برای مصرف کننده نهایی در صورتحساب برق و همه موارد تبلیغاتی آشکار باشد. با اطلاعات به ویژه در خصوص تاثیرات محیط زیستی برای مشتری میسر می شود که کیفیت تولید برق را ارزیابی کنند.


Strommix ⇔ آمیخته برق

منظور از آمیخته برق، توزیع درصدی حامل انرژی است که از آن برق تولید می شود و تامین کنندۀ برق آن را به مصرف کننده می فروشد. آمیخته برق یک تامین کننده برق در شناسه برق تشریح شده است.


Stromsteuer ⇔ مالیات برق

مالیات برق مانند مالیات گاز طبیعی نوعی مالیات مصرف است. در ازای هر کیلووات ساعت مصرف شده برق باید مبلغی مشخص به دولت پرداخت شود. این مبلغ در حال حاضر 2.05 سنت در هر کیلووات ساعت است و در قیمت برق محاسبه می شود.

T


Textform ⇔ فرم متنی

فرم نوشتاری یکی از فرم های تنظیم شده در کتاب قانون شهروندی آلمان برای یک داد و ستد حقوقی و یا اظهارنامه مشخصی در ارتباط با یک داد و ستد حقوقی (برای مثال دستور العمل لغو) است. برخلاف فرم کتبی در فرم متن نیاز به امضا دستی ناست. از این رو – برخلاف فرم کتبی – علاوه بر اسناد کلاسیک، مانند فکس، شامل ایمیل و یا پیام کوتاه نیز می شود.


TÜV ⇔ انجمن کنترل فنی

برای افتصاد انرژی بیش از همه گواهی انجمن کنترل فنی مهم است. انجمن کنترل فنی بیش از همه محصولات و سیستم های مدیریتی را بر اساس رویه واحد با کمک استانداردها و خط مشی های بین المللی و اروپائی تصدیق می کند. محصولات برق سبز نیز در این زمره قرار می گیرند

U


Umlage ⇔ هزینه های قابل سرشکن

در قالب یک هزینه های قابل سرشکن، هزینه های مشخصی به تعداد زیادی تقسیم می شود. مثال هزینه های سرشکن انرژی های تجدید پذیر : هزینه های ترویج انرژی های تجدید پذیر در میان همه مصرف کنندگان توزیع می شود. این امر در قالب یک مبلغ مشخص برای هر کیلووات ساعت انجام می پذیرد.


Umsatzsteuer ⇔ مالیات بر ارزش افزوده

تمامی محصولات فروخته شده و خدمات شامل مالیات بر ارزش افزوده می باشند. این امر در حال حاضر 16 % (برق، گاز) به عبارتی (5% آب) از مبلغ خالص را در بر می گیرد. همچنین برروی مالیات مصرف کننده، عوارض و هزینه های سرشکن، باید مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می گیرد.

V


Verteilnetzbetreiber ⇔ اپراتور توزیع شبکه

یک اپراتور توزیع شبکه، سازمانی است که برق و به عبارتی شبکه گاز را برای توزیع به مصرف کننده نهایی(مصرف خانگی و مصرف کنندگان جزء) می رساند. اپراتور توزیع شبکه باید شبکه های خود را بدون تبعیض در اختیار تمامی تامین کنندگان در قبال دریافت اجرت قرار دهند


Vertragskontonummer ⇔ شماره حساب قرارداد

نام و یا نام خیابان برای مثال همیشه یکسان نمی باشند. برای آنکه دو مشتری با نام یکسان اشتباه گرفته نشود، هر مشتری در سیستم محاسباتی یک شماره حساب قرارداد دریافت می کند. با استفاده از شماره حساب قرارداد می توان چندین قرارداد انرژی و یا آب را محاسبه کرد.


Vertragserstlaufzeit ⇔ مدت زمان باقیمانده از قرارداد

مدت زمان اولیه یک قرارداد، زمان شروع قرارداد است که مشتری در ان به قرارداد تامین انرژی متعهد است. بعد از زمان اولیه قرارداد مشتری میتواند به طور معمول با یک مهلت توافق شده فسخ کند. در صورت عدم فسخ، قرارداد ها به طور معمول در یک بازه زمانی مشخص تمدید می شوند.


Volt ⇔ ولت

ولت، معیار واحد بین المللی برای سنجش ولتاژ الکتریکی است.


Vorjahresvergleich ⇔ مقایسه با سال قبل

برای مقایسه مشتری می تواند برروی صورتحساب میزان مصرف سال قبل و به عبارتی بازه زمانی صورتحساب قبلی را مشاهده کند.


Vorkassezähler ⇔ کنتور پیش پرداخت شده

رجوع شود: کنتور نقدی.


Vorperiode ⇔ دوره قبل

دوره قبل، بازه زمانی صورتحساب قبلی است. از طریق مقایسه با میزان مصرف فعلی مشتری می تواند رفتار مصرفی خود راتخمین بزند.

W


Wärmepumpe ⇔ پمپ حرارتی

با کمکِ پمپ حرارتی می توان گرمایی با درجه حرارت کم را برای گرمایش، گرم کردن آب، و تهویه استفاده کرد. گرما بیش از همه از قسمت عمیق (گرمای زمین) و یا نزدیک به سطح زمین (انرژی خورشیدی ذخیره شده) استخراج می شود. اما آبهای زیر زمینی و آب های سطحی همچنین هوای بیرونی نیز به عنوان منبع گرمایی مناسب می باشند با استفاده از کمپرسور گرما به دمای مورد نیاز (تا 65 درجه سانتی گراد) افزایش می یابد. پمپ های الکتریکی حرارتی، مطلوبترین سیستم گرمایشی برای خانه های تک و یا چند خانوار است زیرا که از یک برق کیلووات ساعت سه تا چهار کیلووات ساعت گرما تولید می کند .


Wechselbonus ⇔ مزایایی تغغیر

مزایای تغییر و یا مزایای مشتری جدید یک مبلغ مشخص است که مشتری پس از تغییر موفقیت آمیز تامین کننده از تامین کننده جدید انرژی خود دریافت می کند. به طور معمول مبلغ بعد از انقضا زمان باقیمانده قرارداد با صورتحساب سالانه پرداخت می شود.


Wechselstrom ⇔ برق متناوب

برق متناوب همچنین برق یک فازی نیز نامیده می شود، برق الکتریکی است که جهت آن در چرخش منظم تکرار می شود و میزان آنی مثبت و منفی راطوری تکمیل می کند که جریان در فاصله زمانی میانگین صفر شود. در اختیار مصارف خانوادگی بااستفاده از پریزهای 230 ولت قرار می گیرد. رجوع شود: برق سه فاز


Widerrufsbelehrung ⇔ دستور العمل فسخ

دستورالعمل فسخ، دستورالعمل در خصوص حق فسخ یک مصرف کننده در مورد قراردادهای مصرفی مشخص است. در مورد قراردادهای تامین کننده انرژی، مصرف کننده باید یک دستورالعمل معتبر از نظر قانونی در رابطه با فسخ دریافت کند.


Widerrufsfolgen ⇔ تبعات فسخ

در هنگام عقد قرارداد مشتری باید در این زمینه مطلع گردد که چه تبعاتی یک فسخ خواهد داشت. تحت شرایطی باید برای مثال پرداخت های از قبل انجام شده بازپرداخت شوند.


Widerrufsformular ⇔ فرم فسخ

سازمان های تامین کننده انرژی موظف هستند در هنگام عرضه قرارداد یک فرم فسخ را نیز ارسال کنند.


Widerrufsfrist ⇔ مهلت فسخ

مدت مهلت فسح در حالت عادی دو هفته است. مهلت فسخ در زودترین حالت از زمانی شروع می شود که مصرف کننده دستورالعمل لازم الاجرای فسخ را دریافت کرده باشد


Widerrufsrecht ⇔ حق فسخ

حق فسخ یک حق مصرف کننده است و در بند 355 قانون شهروندی اشاره شده است. این قانون برای مصرف کننده این امکان را فراهم می کند که قرارداد را بدون ذکر دلیل فسخ کند و خدمات ارائه شده را بازپس دهد.

X

Y

Z


Zählernummer ⇔ شماره کنتور (کنتور)

هر کنتور برق و یا گاز دارای یک شماره کنتور است که به صورت منحصر بفرد به یک ایستگاه مصرفی تخصیص داده شده است. مشتری می تواند شماره کنتور را اغلب در نزدیکی یک یارکد پیدا کند. این شماره در زیر یا بالای صفحۀ گردون قرار دارد. در صورت عدم اطمینان وی می تواند به سادگی اخرین صورتحساب سالانه خود را در دست داشته باشد. در انجا شماره کنتور نیز ذکر شده است.


Zählerstand ⇔ موقعیت کنتور (کنتور)

مصرف کننده می تواند برروی یک کنتور برق و یا گاز موقعیت کنتور را در زیر و یا بالای علامت اختصاری kwh کیلووات و یا متر مکعب m3 برر روی سرعت های مختلف غلتک در حال چرخش و یا نشانگر اعداد مشاهده کند.


Zählpunkt ⇔ نقطه شمارش

در نقطه شمارش، برق و یا گاز به مصرف کننده ارائه می شود. نقطه شمارش، یک شناسه منحصر بفرد شمارش است که تخصیص داده شده است. شناسه نقطه شمارس از 33 رقم تشکیل شده است: کد ایالت بر اساس DIN ISO 3166 (2 رقمی)، اپراتور شبکه (6 رقمی)، کد پستی (5 رقمی) و شماره نقطه شمارش (20 رقمی). شناسه نقطه شمارش برای مکاتبه میان اپراتور شبکه و تامین کننده شبکه بسیار مهم است


Zustandszahl ⇔ عدد موقعیت

با استفاده از «عدد موقعیت» تاثیر دمای محلی و فشار هوا بر روی حجم گاز در نظر گرفته می شود. در مورد گاز طبیعی میان حجم طبیعی و حجم عملیاتی تفاوت وجود دارد. حجم می تواند بسته به شرایط محیط تغییر کند. از این رو حجم گاز را در کنتور، حجم عملیاتی نیز می نامند. برای انکه میزان گاز قابل مقایسه باشد و محاسبه برای تمامی مشتریان بر مبنای یکسان صورت گیرد، محاسبه بر مبنای حجم عادی صورت می گیرد. حجم طبیعی دقیق تعریف شده است تبدیل حجم عملیاتی انفرادی هر مشتری گازی به حجم عادی از طریق «عدد موقعیت» صورت می گیرد


Zweizählermessung ⇔ اندازه گیری دو کنتور ای

اندازه گیری دو کنتور ای این امکان را می دهد که علاوه بر نیاز عادی خانگی میزان برق مصرف شده را به تفکیک ثبت کرد. اندازه گیری دو کنتور ای در تحویل برق برای پمپ های حرارتی، ذخیره کننده های شب و برق اتومبیل بسیار متداول است.


Zwischenablesung ⇔ قرائت میان دوره ای

تامین کننده انرژی امکان قرائت میان دوره ای کنتور را نیز می دهد. به طوری که مشتری می تواند وضعیت کنتور را نه تنها مستقیم قبل از محاسبه بعدی سالانه بلکه برای یک بازه زمانی دلخواه نیز بخواند. برای صورت حساب بعدی در نظر گرفته می شود. قرائت دوره ای کنتور برای مثال در مورد تغییر قیمت در طی دوره محاسباتی توصیه می شود.

§

§ 18 AbLaV-Umlage  ⇔  بند 18 قانون قطع کردن مصرف های سنگین

توضیحاتی درخصوص حق خاموشی که شامل «قانون قطع کردن مصرف های سنگین» می شوند. برای تأمین انرژی برق در زمان هایی که امکان تولید کافی آن وجود ندارد، صنایع بزرگی همچون ریخته گری به صورت داوطلبانه دستگاه های خود را خاموش می کنند. در ازای این کار آن ها مبلغی را دریافت می کنند که به مبلغ قبض برق اضافه می شود و مصرف کننده نهایی باید آن را بپردازد.

§ 19 StromNEV-Umlage  ⇔  بند 19 قانون تعرفه شبکه های برق

به کمک ماده 19 قانون تعرفه شبکه های برق شرکت هایی که به برق زیادی برای فعالیت خود نیازمند هستند، از پرداخت مبالغ اضافه معاف می شوند. هزینه ناشی از معاف شدن این نوع شرکت ها در سراسر آلمان به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود.